Regulamin sklepu

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów i realizacji zamówień, procedury reklamacyjne oraz prawa i obowiązki stron.
 2. Właścicielem strony, Sprzedającym oraz administratorem danych osobowych jest „AMG DE” Sp. z o.o. z siedzibą w Jeziorki 7, 66-435 Krzeszyce, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIIII Wydział gospodarczy KRS; Nr KRS: 424647, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł, NIP: 5993163016 REGON: 081049279. nr tel.: 601 97 97 70. kontakt@bishop.pl
 3. Korzystanie z usług udostępnianych za pośrednictwem strony sklepu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§2 Słownik wyrażeń użytych w regulaminie

 1. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej korzystający ze strony bishop.pl,
 2. Sprzedawca – AMG DE sp. z o.o., której dane podano w §1 ust. 2 Regulaminu,
 3. Regulamin – niniejszy regulamin,
 4. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczna zawierający ze Sprzedawcą umowę za pośrednictwem Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby,
 5. Sklepsklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym bishop.pl

§3 Rejestracja

 1. Użytkownik może zarejestrować się w Sklepie poprzez podanie w zakładce „Rejestracja”, imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu korespondencyjnego, loginu oraz hasła.
 2. Użytkownik Może dokonywać zakupów bez rejestracji, wówczas po wybraniu produktu konieczne jest podanie imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu oraz adresu e-mail w celu realizacji zamówienia.
 3. W przypadku zarejestrowania konta, możliwa jest edycja danych, o których mowa w ust. 1.

§4 Składanie i realizacja zamówień

 1. W celu złożenia zamówienia, Użytkownik po wybraniu interesującego go produktu powinien kliknąć „do koszyka” a następnie:
  1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
  2. wybrać produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
  3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
  4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
  6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.
 1. Umowa będzie zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, doręczonego na podany przez użytkownika adres e-mail.
 2. Standardowy czas realizacji zamówienia dla kosmetyków, akcesoriów 2 dni robocze, liczony od dnia zarejestrowania wpłaty na koncie Sklepu do dnia wysyłki. Czas realizacji zamówienia na sprzęt, meble realizowany jest indywidualnie dla każdego zamówienia.
 3. Czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, o czym użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową na adres podany przy składaniu zamówienia.

§5 Ceny produktów

 1. Wszystkie ceny podane przy produktach zawierają podatek VAT i są w walucie polskiej (PLN).
 2. Ceny, o których mowa w ust. 1 nie zawierają kosztów dostawy, które zależne są od wybranego sposobu dostawy i podane są na etapie wyboru sposobu dostawy.

§6 Płatność

 1. Za dokonany zakup na stronie należy uiścić należną cenę podaną w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji.
 2. Płatności można dokonywać za pomocą Przelewy24.pl lub bezpośrednio przelewem bankowym na konto Sklepu (przedpłata) 86 1020 1967 0000 8802 0140 0464
 3. Przy dokonywaniu przelewu (przedpłata) należy w tytule podać Imię i Nazwisko oraz numer zamówienia.
 4. Płatności można dokonać kartą Polcard, operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§7 Wysyłka

 1. Towar zostanie dostarczony na adres wskazany przez użytkownika za pomocą wybranego sposobu dostawy.
 2. Dostępne sposoby dostawy to:
  1. przesyłka kurierska;
  2. przesyłka kurierska za pobraniem;
  3. list polecony.
 3. Dostawa odbywa się na terenie Polski oraz innych krajów.

§8 Reklamacje

 1. W celu reklamacji wadliwego towaru należy wadliwy towar odesłać na adres: Jeziorki 7, 66-435 Krzeszyce wraz z opisem wady, dowodem zakupu oraz danymi niezbędnymi do zrealizowania reklamacji (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer reklamowanego zamówienia)
 1. Formularz reklamacyjny dostępny jest na stronie Sklepu w zakładce „Reklamacja”
 2. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi  w terminie do 14 dni.
 3. Podmioty gospodarcze lub osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do spisania protokołu szkody w obecności kuriera w dniu odbioru oraz w tym samym dniu jego przesłanie w formie elektronicznej do sprzedawcy na adres kontakt@bishop.pl
 4. Szczegółowe warunki reklamacji, uprawnienia oraz obowiązki użytkownika , który zawarł umowę za pośrednictwem Sklepu określa Kodeks Cywilny oraz ustawa o prawach konsumenta.

§9 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, za wyjątkiem kosztów związanych z kosztami innymi niż najtańszy zwykły koszt dostarczenia towaru oraz bezpośrednich kosztów zwrotu towaru Sprzedawcy.
 2. W celu odstąpienia od umowy można również wypełnić formularz dostępny na stronie w zakładce „Odstąpienie”
 3. Zwrot płatności nastąpi przelewem na rachunek bankowy z którego została dokonana płatność, chyba że przy odstąpieniu wskazane zostanie inny rachunek bankowy.
 4. W przypadku dostawy kurierem za pobraniem, w oświadczeniu o odstąpieniu należy wskazać numer rachunku bankowego na który ma zostać zrealizowany zwrot pieniędzy.
 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności aż do momentu otrzymania odesłanej rzeczy lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania.
 6. W przypadku zwrotu w części lub całości kupionych rzeczy której dotyczyła darmowa przesyłka (opcja) Kupujący będzie obciążony kosztami przesyłki zgodnie z ustalonymi cenami.

§10 Ochrona danych osobowych

 1. Użytkownik składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia. Administrator danych osobowych („AMG DE” Sp. z o.o.) działa zgodnie z wymogami stawianymi przez z ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca może zmienić niniejszy regulamin, zmiana staje się obowiązująca od wskazanego momentu, jednak nie wcześniej niż 7 dni od jej ogłoszenia na stronie.
 2. Strona sklepu korzysta z cookies w celu dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb Użytkowników. Korzystając ze strony bishop.pl, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na zapisywanie cookies na swoim komputerze przez tą stronę.

Porady urodowe

Poznaj sekrety właściwej pielęgnacji

Zobacz więcej

Darmowa dostawa

Przy zakupach o wartości za minimum 399 zł